Gwarancja TravelPoint24

Gwarancja TravelPoint24

Bezpieczeństwo naszym Klientom zapewnia Gwarancja Ubezpieczeniowa o numerze COR371953 wystawiona przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Numer wpisu do Rejestru 2495. Wysokość zabezpieczenia finansowego 421 056.00 PLN ( 90 000.00 EUR )

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych